Toán Lớp 7: Bạn A nghĩ ra 2 stn liên tiếp trong đó có 1 số chia hết cho 9 và tổng 2 số đó tạo thành 1 số có đặc điểm sau : 1 ) có 3 chữ số 2 ) là

Question

Toán Lớp 7: Bạn A nghĩ ra 2 stn liên tiếp trong đó có 1 số chia hết cho 9 và tổng 2 số đó tạo thành 1 số có đặc điểm sau :
1 ) có 3 chữ số
2 ) là bội của 5
3 ) tổng chữ số hàng trăm và hàng đơn vị là bội của 9
4 ) tổng chữ số hàng trăm và hàng chục chia hết cho 4
Tìm 2 số đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 2 tuần 2022-11-24T15:15:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án đây nha
  Chúc b học tốt
  toan-lop-7-ban-a-nghi-ra-2-stn-lien-tiep-trong-do-co-1-so-chia-het-cho-9-va-tong-2-so-do-tao-tha

 2. Hai số trên là hai số tự nhiên liên tiếp nên tổng của chúng phải là 1 số lẻ.
  Đặt tổng của chúng là \overline{abc}
  (\overline{abc} lẻ)
  Do \overline{abc} là bội của 5
  ⇒\overline{abc} \vdots 5
  ⇔c=0 hoặc c=5
  Vì \overline{abc} lẻ ⇒ c=5
  ⇒\overline{abc} = \overline{ab5}
  Vì tổng chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị là 1 số chia hết cho 9
  ⇒a+5 \vdots 9
  ⇔a=4
  ⇒ \overline{ab5}=\overline{4b5}
  Tổng chữ số hàng trăm và hàng chục chia hết cho 4
  ⇒ b+4 \vdots 4
  ⇔ b ∈ {0; 4; 8}
  Trường hợp 1: Nếu b=0 ta có: \overline{abc}=405
  Số bé là:
  (405-1):2=202
  Số lớn là:
  405-202=203
  Trường hợp 2: Nếu b=4 ta có: \overline{abc}=445
  Số bé là:
  (445-1):2=222
  Số lớn là:
  445-222=223
  Trường hợp 3: Nếu b=8 ta có: \overline{abc}=485
  Số bé là:
  (485-1):2=242
  Số lớn là:
  485-242=243
  Vậy : +)Nếu b=0 thì 2 số đó là 202 và 203
  +)Nếu b=4 thì 2 số đó là 222 và 223
  +)Nếu b=8 thì 2 số đó là 242 và 243
  (Xin hay nhất + 5sao)
  Chúc bạn học tốt~~~
  @Nhi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )