Toán Lớp 7: Bài toán thực tế Số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình

Question

Toán Lớp 7: Bài toán thực tế
Số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình đó, biết tổng số học sinh khá và học sinh trung bình hơn số học sinh giỏi là 175 em.
Giúp mk với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 2 tháng 2022-03-02T22:49:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi bạn :>
  Trình bày như trong hình
  toan-lop-7-bai-toan-thuc-te-so-hoc-sinh-gioi-kha-trung-binh-cua-khoi-7-lan-luot-ti-le-voi-cac-so

 2. #Sang
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là a, b, c. 
  Ta có :a/2=b/4=c/5 và  b+c-a=175
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số  bằng nhau :
  a/2=b/4=c/5=(b+c-a) /(4+5-2)=(175)/7=25
  *a/2=25=>a=50
  *b/4=25=>b=100
  *c/5=25=>c=125
  Vậy số học sinh giỏi là :50 học sinh
                               khá là :100 học sinh
                              trung bình :125 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )