Toán Lớp 7: Bài 7: Cho  ABC cân tại A, hai đường cao BM và CN gặp nhau tại H. Chứng minh : a) AH là trung trực của MN b) HB = HC c) BH > MH

Question

Toán Lớp 7: Bài 7: Cho  ABC cân tại A, hai đường cao BM và CN gặp nhau tại H. Chứng minh :
a) AH là trung trực của MN
b) HB = HC
c) BH > MH, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 2 tháng 2022-11-23T23:10:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, Ta có:
    Vì hai đường cao BM và CN gặp nhau tại H
  => AH cũng là đường cao ( giao điểm của ba đường cao)
  Mà trong tam giác cân, đường cao cũng là đường trung trực
  => AH  là đường trrung trực của MN
  b, Xét ΔBHC, có:
  Vì AH  là đường trrung trực của MN (cma)
  => HB = HC
  c, MÌnh ko biết làm bn thông cảm nhé!
   

  toan-lop-7-bai-7-cho-abc-can-tai-a-hai-duong-cao-bm-va-cn-gap-nhau-tai-h-chung-minh-a-ah-la-trun

 2. $\\$
  a,
  Xét ΔAMB và ΔANC có :
  hat{AMB}=hat{ANC}=90^o (gt)
  AB=AC (Do ΔABC cân tại A)
  hat{A} chung
  -> ΔAMB = ΔANC (cạnh huyền – góc nhọn)
  -> AM=AN (2 cạnh tương ứng)
  -> A nằm trên đường trung trực của MN (*)
  Xét ΔANH và ΔAMH có :
  hat{ANH}=hat{AMH}=90^o (gt)
  AH chung
  AM=AN (cmt)
  -> ΔANH = ΔAMH (cạnh huyền – cạnh góc vuông)
  -> NH=MH (2 cạnh tương ứng)
  -> H nằm trên đường trung trực của MN (**)
  Từ (*), (**)
  -> AH là đường trung trực của MN
  $\\$
  b,
  Do ΔAMB = ΔANC (cmt)
  -> hat{ABM}=hat{ACN} (2 góc tương ứng)
  Có : hat{ABM}+hat{HBC}=hat{ABC}
  Có : hat{ACN}+hat{HCB}=hat{ACB}
  mà hat{ABM}=hat{ACN} (cmt) và hat{ABC}=hat{ACB} (Do ΔABC cân tại A)
  -> hat{HBC}=hat{HCB}
  -> ΔBHC cân tại H 
  -> HB=HC
  $\\$
  c,
  Xét ΔHMC có :
  hat{HMC}=90^o (gt)
  Áp dụng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện có :
  HC là cạnh lớn nhất 
  -> HC > MH
  mà BH=HC (cmt)
  -> BH > MH

  toan-lop-7-bai-7-cho-abc-can-tai-a-hai-duong-cao-bm-va-cn-gap-nhau-tai-h-chung-minh-a-ah-la-trun

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )