Toán Lớp 7: Bài 7: Ba lớp 7A, 7B, 7C được nhà trường phân công chăm sóc công trình măng non. Biết số cây mà ba lớp đó phải chăm sóc tỉ lệ với các s

Question

Toán Lớp 7: Bài 7: Ba lớp 7A, 7B, 7C được nhà trường phân công chăm sóc công trình măng non. Biết số
cây mà ba lớp đó phải chăm sóc tỉ lệ với các số 3; 5; 4 và số cây của lớp 7A ít hơn lớp 7B là 6
cây. Hãy tính số cây mà mỗi lớp được phân công chăm sóc., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 1 tuần 2022-06-14T23:32:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi x (cây): Số cây của lớp 7A phải chăm sóc
  Gọi y ( cây):Số cây của lớp 7B phải chăm sóc
  Gọi z ( cây):Số cây của lớp 7C phải chăm sóc

  Điều kiện: x, y, z thuộc N*
  Vì số cây lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 3,5,4 nên: 
  x/3 = y/5 = z/4
  Vì số cây lớp 7A chăm sóc ít hơn số cây lớp 7B nên:
  Nên: y – x = 6
  => x/3 = y/5 = z/4 = y – x / 5 – 3 = 6/2 = 3
  x/3 = 3 => x = 9
  y/5 = 3 => y = 15
  z/4 = 3 => z = 12
  Vậy số cây chăm sóc của lớp 7A là 9
  Vậy số cây chăm sóc của lớp 7B là 15
  Vậy số cây chăm sóc của lớp 7C là 12
  Cho mình xin 5 sao

 2. Gọi a,b,c lần lượt là số cây cần chăm sóc của lớp 7A,7B,7C (a,b,c>0)
  Theo đề ta có:
  a/3=b/5=c/4 và b-a=6
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  a/3=b/5=c/4=(b-a)/(5-3)=(6)/(2)=3
  Ta có:
  a/3=3⇔a=9
  b/5=3⇔b=15
  c/4=3⇔c=12
  Vậy số cây cần chăm sóc của các lớp lần lượt là: 9 cây, 15 cây, 12 cây

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )