Toán Lớp 7: Bài 5: Người ta cắt một sợi dây dài 275 dm thành ba phần tỉ lệ với 11; 9 và 5. Tính độ dài các đoạn dây sau khi được cắt

Question

Toán Lớp 7: Bài 5: Người ta cắt một sợi dây dài 275 dm thành ba phần tỉ lệ với 11; 9 và 5. Tính độ dài các
đoạn dây sau khi được cắt, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tuần 2022-06-15T01:03:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi 3 phần sợi dây lần lt là a,b,c (0<a,b,c<275 )
  Ta có: a+b+c=275
  Vì 3 phần tỷ lệ vs 11;9;5
  ->a/11 = b/9 = c/5
  Áp dụng tc dãy tỷ số = nhua ,ta có:
  a/11 = b/9 = c/5 = (a + b+c)/(11+9+5) = 275/25 = 11
  -> a = 11 . 11 = 121 (dm)
  b = 11 . 9  = 99 (dm)
  c = 11 . 5 = 55(dm)
  Vậy 3 đoạn dây sau khi cắt có độ dài lần lt là : 121dm ; 99dm ; 55dm

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi độ dài các đoạn dây lần lượt là : a ; b ; c (a ; b ; c > 0)
  Theo bài ra ta có :
  a/11 = b/9 = c/5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  ⇒ a/11 = b/9 = c/5 = (a + b + c)/(11 + 9 + 5) = 275/25 = 11
  ** a/11 = 11 ⇒ a = 121
  ** b/9 = 11 ⇒ b = 99
  ** c/5 = 11 ⇒ c = 55
  Vậy độ dài ba đoạn dây lần lượt là : 121 ; 99 ; 55 dm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )