Toán Lớp 7: Bài 5 : Gia đình bạn Hân đi siêu thị Điện Máy Xanh mua một món hàng đang khuyến mãi được giảm giá 10%. Do mẹ bạn có thẻ VIP của siêu th

Question

Toán Lớp 7: Bài 5 : Gia đình bạn Hân đi siêu thị Điện Máy Xanh mua một món hàng đang khuyến mãi được giảm giá 10%. Do mẹ bạn có thẻ VIP của siêu thị nên được giảm thêm 5% trên giá đã giảm. Vì thế, gia đình bạn chỉ phải trả 14 535 000 đồng cho món hàng đó.
a) Hỏi giá tiền ban đầu của món hàng nếu không khuyến mãi là bao nhiêu ?
b) Hỏi tổng số tiền được giảm bằng bao nhiêu phần trăm giá tiền ban đầu ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 16 phút 2022-06-17T23:41:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a) Gọi giá ban đầu của món hàng là 100%
  ⇒ Giá khi được giảm 10% là 90%
  5% của 90% là:
  90% . 5% = 4,5%
  ⇒ Giá nhà bạn Hân phải trả là 85,5%
  85,5% tương ứng là 14 535 000 đồng
  Giá tiền ban đầu của món hàng nếu không khuyến mãi là:
  14 535 000 : 85,5% = 17 000 000 (đồng)
  b) Giá tiền được giảm do khuyến mãi chiếm 10% so với giá gốc
  Giá tiền được giảm do thẻ VIP chiếm 4,5% so với giá gốc
  ⇒ Giá tiền được giảm chiếm 14,5% so với giá gốc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )