Toán Lớp 7: Bài 5: (1 điểm) Một cửa hàng sách đã có một chương trình khuyến mãi như sau: khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% so với tổng

Question

Toán Lớp 7: Bài 5: (1 điểm) Một cửa hàng sách đã có một chương trình khuyến mãi như sau: khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% so với tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển đều có giá 120 000 đồng. đồng. Hỏi bạn Lan phải trả lại bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 2 tháng 2022-03-14T16:24:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.     Tổng số tiền 3 quyển sách mà bạn Lan mua là :
            120 000 x 3 = 360 000 ( đồng )
      Số tiền mà bạn Lan được giảm là :
            360 000 x 10% = 36 000 ( đồng )
     Bạn Lan phải trả số tiền là :
            360 000 – 36 000 = 324 000 ( đồng )
   Vậy bạn Lan phải trả lại 324 000 đồng .

 2. Tổng số tiền bạn Lan phải trả khi mua 3 quyển sách
    120 000 × 3 = 360 000 (đ)
  Số tiền bạn Lan phải trả sau khi được giảm 10% là
    360 000 × (100% – 10%) = 324 00 (đ)
  Vậy bạn Lan phai trả 324 000 đ
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )