Toán Lớp 7: Bài 41: Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -3x. A. [ -1 phần 3 ; 1 ] B. [ – 1 phần 3 ; 1 ] C. C [ 0;0 ] Giải giúp mìn v

Question

Toán Lớp 7: Bài 41: Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -3x.
A. [ -1 phần 3 ; 1 ]
B. [ – 1 phần 3 ; 1 ]
C. C [ 0;0 ]
Giải giúp mìn với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 5 tháng 2022-06-20T05:41:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Bài 41: Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -3x.

  A. [ -1 phần 3 ; 1 ]

  B. [ – 1 phần 3 ; 1 ]

  C. C [ 0;0 ]

   

 2. Giải đáp:

   cả 3 đều thuộc

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   vì khi thế vô 2 vế bằng nhau

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )