Toán Lớp 7: Bài 4: Ba nhà kinh doanh góp vốn với số tiền là 120000000 đồng theo tỉ lệ 3; 4; 5. Tính số tiền của mỗi nhà

Question

Toán Lớp 7: Bài 4: Ba nhà kinh doanh góp vốn với số tiền là 120000000 đồng theo tỉ lệ 3; 4; 5. Tính
số tiền của mỗi nhà, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 3 tháng 2022-06-04T12:53:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  $\text{Số tiền của nhà kinh doanh thứ nhất , nhà kinh doanh thứ hai,}$
  $\text{nhà kinh doanh thứ ba lần lượt là}$ x , y , z ; (x , y , z \in NN)
  $\text{Vì ba nhà kinh doanh góp vốn với số tiền tỉ lệ với 3 , 4 , 5}$
  => x/3 = y/4 = z/5
  $\text{Vì ba nhà kinh doanh góp vốn với số tiền là 120 000 000 đồng}$
  => x + y + z = 120 000 000
  $\text{Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:}$
  x/3 = y/4 = z/5 = {x + y + z}/{3 + 4 + 5} = {120000000}/12 = 10 000 000
  => x/3 = y/4= z/5 = 10 000 000
  => {(x=3.10 000 000 = 30 000 000),(y = 4 . 10 000 000 = 40 000 000),(z = 5 .10 000 000 = 50 000 000):}
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tiền của 3 nhà kinh doanh lần lượt là x,y,z
  ⇒ x/3 = y/4 = z/5 và  x+y+z=120000000
   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có
  x/3 = y/4 = z/5 = $\dfrac{x+y+z}{3+4+5}$ =120000000/12 = 10000000
  x/3 = 10000000 ⇒ x = 3 . 10000000 = 30000000
  y/4 = 10000000 ⇒ y = 4 . 10000000 = 40000000
  z/5 = 10000000 ⇒ z = 5 . 10000000 = 50000000
  Vậyx = 30000000 đồng , y = 40000000 đồng , z = 50000000 đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )