Toán Lớp 7: Bài 3: Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 7;8;9 . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng số học sinh

Question

Toán Lớp 7: Bài 3: Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 7;8;9 . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng số học sinh tiên tiến của lớp 7C NHIỀU HƠN lớp 7B là 2 học sinh., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 35 phút 2022-06-17T02:43:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là: a,b,c ta có:
  a/7=b/8=c/9
  mà lớp 7C nhiều hơn lớp 7C là hai học sinh tiên tiến.
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/7=b/8=c/9=c-b/9-8=2/1=2
  => b=2.8=16
        c=2.9=18 
        a=2.7=14
  Vậy lớp 7A có 14 hs tiên tiến
  lớp 7B có 16 hs tiên tiến
  lớp 7C có 18 hs tiên tiến

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a; b; c
  Theo đề bài, ta có: a/7 = b/8 = c/9 và c – b = 2
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 
  a/7 = b/8 = c/9 = (c – b)/(9 – 8) = 2/1 = 2
  ⇒ a/7 = 2 ⇒ a = 14
       b/8 = 2 ⇒ b = 16
       c/9 = 2 ⇒ c = 18
  Vậy số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 14; 16; 18

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )