Toán Lớp 7: Bài 3: Ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia lao động trồng cây. Số cây của mỗi lớp tỉ lệ với các số 3; 5; 8 và hai lần số cây lớp 7A cộng với số

Question

Toán Lớp 7: Bài 3: Ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia lao động trồng cây. Số cây của mỗi lớp tỉ lệ với các
số 3; 5; 8 và hai lần số cây lớp 7A cộng với số cây lớp 7B thì hơn số cây lớp 7C là 108
cây. Tìm số cây của mỗi lớp., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 3 tuần 2022-06-04T13:06:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Gọi x,y,z là số cây trồng của 3 lớp 7A,7B,7C theo đề bài ta có:
  x3=y5=z8;2x+4y−z=108
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x3=y5=z8=2x+4y−z6+20−8−10818=6
  =>x3=6⇒x=18
  =>y5=6⇒y=30
  =>
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
   7a là 18 cây.
  7b là $30$ cây.
  7c là $48$ cây.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-7-bai-3-ba-lop-7a-7b-7c-tham-gia-lao-dong-trong-cay-so-cay-cua-moi-lop-ti-le-voi-cac-so

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )