Toán Lớp 7: Bài 21 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1): Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4

Question

Toán Lớp 7: Bài 21 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1): Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất) biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?
lm bài này theo cách tim BCNN
nhanh nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 4 ngày 2022-06-18T21:30:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì các máy có cùng năng suất nên số máy và số ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
  Gọi số máy của các đội I,II,III theo thứ tự là a,b,c
  Ta có: 4a=6b=8c=>a/6=b/4=c/3 và a-b=2
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/6=b/4=c/3=(a−b)/(6−4)=2/2=1
  => a/6=1<=>a=1.6<=>a=6
  b/4=1<=>b=1.4<=>b=4
  c/8=1<=>c=1.8<=>c=8
  Vậy số máy của 3 đội I,II,III lần lượt là 6,4,3 máy.

 2. Vì các máy có cùng năng suất nên số máy và số ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
  Gọi số máy của các đội I,II,III theo thứ tự là a,b,c
  Ta có: 4a=6b=8c=>a/6=b/4=c/3 và a-b=2
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/6=b/4=c/3=(a−b)/(6−4)=2/2=1
  => a/6=1<=>a=1.6<=>a=6
  b/4=1<=>b=1.4<=>b=4
  c/8=1<=>c=1.8<=>c=8
  Vậy số máy của 3 đội I,II,III lần lượt là 6,4,3 máy.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )