Toán Lớp 7: Bài 2 : Tìm x,y biết a) 3/7+1/7 ∶x=3/14 e) 7,2x+(-3,7.x)-2,7=7,8 b) 3.(x-1/2)-5(x+3/5)=-x+1/5 f) 1/4 x^2-3x=0 c

Question

Toán Lớp 7: Bài 2 : Tìm x,y biết
a) 3/7+1/7 ∶x=3/14
e) 7,2x+(-3,7.x)-2,7=7,8
b) 3.(x-1/2)-5(x+3/5)=-x+1/5 f) 1/4 x^2-3x=0
c) |2x+1|+2/3=2 g) (1/4-x)(x+2/5)=0
d) |2x-3|+|y-5|=0 h) 〖 7〗^(x+2)+2.7^x=357, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 6 tháng 2022-05-25T17:38:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Ta có: 10x=6y=5z⇔x110=y16=z1510x=6y=5z⇔x110=y16=z15 và x+y−z=24x+y−z=24
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x110=y16=z15=x+y−z110+16−15=24:115=360×110=y16=z15=x+y−z110+16−15=24:115=360
  => x = 360 : 10 = 36
  y = 360 : 6 = 60
  z = 360 : 5 = 72
  dựa  theo lm nhá ! chúc học tốt
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )