Toán Lớp 7: Bài 2 Số học sinh 3 lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với 10,9,8 số học sinh lớp 7A nhiều hơn 7B 5 học sinh . Tính số học sinh mỗi lớp

Question

Toán Lớp 7: Bài 2 Số học sinh 3 lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với 10,9,8 số học sinh lớp 7A nhiều hơn 7B 5 học sinh . Tính số học sinh mỗi lớp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 6 tháng 2022-06-15T18:31:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Gọi số học sinh của mỗi lớp lần lượt  là a,b,c}$
  $\text{Theo đề ra, ta có: }$
  $\text{$\dfrac{a}{10}$ =$\dfrac{b}{9}$ = $\dfrac{c}{8}$, a+ b + c =44 }$
  $\text{áp dụng tính chất dãy tỉ số = nhau}$
  $\text{$\dfrac{a}{10}$ =$\dfrac{b}{8}$ = $\dfrac{c}{9}$= $\dfrac{a – b}{10 – 9}$=$\dfrac{5}{1}$ = 5}$
  $\text{$\dfrac{a}{10}$ = 5 ⇒ a = 5. 10 =50}$
  $\dfrac{b}{9}$ = 5 ⇒ $\text{b=5.9 =45  }$
  $\text{$\dfrac{c}{8}$= 5  ⇒c = 5. 8 =40 }$
  $\text{Vậy lớp 7a có: 50 học sinh, lớp 7b có: 45 học sinh, lớp 7c có: 40 học sinh}$

 2. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  Gọi số học sinh 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là a,b,c (học sinh), ($a,b,c∈N*$)
  Theo bài ra ta có :
  a/10=b/9=c/8 và a-b=5 học sinh
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau có :
  a/10=b/9=c/8=(a-b)/(10-9)=5/1=5
  Do đó :
  a/10=5->a=50 (học sinh)
  b/9=5 ->b=45 (học sinh)
  c/8=5->c=40 (học sinh)
  Vậy số học sinh 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là 50 học sinh, 45 học sinh và 40 học sinh
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )