Toán Lớp 7: Bài 2:Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội,ba chi đội 6A,6B,6C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn.Biết rằng số giấy vụn thu đượ

Question

Toán Lớp 7: Bài 2:Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội,ba chi đội 6A,6B,6C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn.Biết rằng số giấy vụn thu được của 3 chi đội lần lượt tỉ lệ với 9;7;8.Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 2 tuần 2022-06-07T04:57:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số giấy vụn của các lớp 6A,6B,6C lần lượt là x,y,z tỉ lệ với 9,7,8(a,b,c>0)
  =>x/9=y/7=z/8 và x+y+z=120 (ba chi đội 6A,6B,6C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  =>x/9=y/7=z/8=(x+y+z)/(9+7+8)=120/24=5
  x/9=5=>x=45
  y/7=5=>y=35
  z/8=5=>z=40
  Vậy …………….
   

 2. Gọi số giấy vụn của 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là a,b,c(a,b,c\inN)
  Ta có :
  a/9=b/7=c/8
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  a/9=b/7=c/8=\frac{a+b+c}{9+7+8}=120/24=5
  =>a/9=5=> a = 9×5 = 45 kg
      b/7=5=>b = 7×5 = 35 kg
      c/8 =5=>c= 8×5 = 40 kg    

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )