Toán Lớp 7: Bài 2: Cho hàm số y = f(x) = 3×2 + 1. a) Tính (f(1/2); f(1); f(3) b) Tính các giá trị của x ứng với y = 0; y = 4; y = 5 giúp mình với

Question

Toán Lớp 7: Bài 2: Cho hàm số y = f(x) = 3×2 + 1.
a) Tính (f(1/2); f(1); f(3)
b) Tính các giá trị của x ứng với y = 0; y = 4; y = 5
giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 1 tháng 2022-03-14T16:05:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Do đó:
    xin ctlhn nhaaaaaaaaaaaaaa

    toan-lop-7-bai-2-cho-ham-so-y-f-32-1-a-tinh-f-1-2-f-1-f-3-b-tinh-cac-gia-tri-cua-ung-voi-y-0-y-4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )