Toán Lớp 7: Bài 16: tìm số tự nhiên a biết 276 chia a dư 36,453 chia a dư 21

Question

Toán Lớp 7: Bài 16: tìm số tự nhiên a biết 276 chia a dư 36,453 chia a dư 21, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 2 tháng 2022-11-23T20:06:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a in {1;2;3;4;6;8;12;16;24}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  276 chia a dư 36
  ⇒ 240 \vdots a
  453 chia a dư 21
  ⇒ 432 \vdots a
  ⇒ a in ƯC_{(240;432)}
  240 = 2^4 . 3 . 5
  432 = 2^4 . 3^3
  ƯCLN_{(240;432)}  = 2^4 . 3 = 16 . 3 = 48
  Ta có ƯC_{(240;432)}  đều thuộc Ư_((48))
  a in ƯC_{(240;432)} in Ư_(48) = {1;2;3;4;6;8;12;16;24}
  Vậy a in {1;2;3;4;6;8;12;16;24}

 2. Giải :
  276 chia a dư 36 ⇒ 276-36=240 chia hết cho a
  453 chia a dư 21⇒ 453 – 21=432 chia hết cho a
  Với ĐK : a thuộc N*
  Ta có :
  240 = 2^4.3.5
  432 = 2^4 . 3^3
  ⇒ BCNN(240,432) = 2^4.3=48
  Vậy a = 48

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )