Toán Lớp 7: Bài 12: tìm x trong các trường hợp sau : A, x chia hết 12, x chia hết 21, x chia hết 28 B.x chia hết 2, x chia hết 3,x chia

Question

Toán Lớp 7: Bài 12: tìm x trong các trường hợp sau :
A, x chia hết 12, x chia hết 21, x chia hết 28
B.x chia hết 2, x chia hết 3,x chia hết 4 , x chia hết 5 thì đều dư 1 và 100 nhỏ hơn x và x nhỏ hơn 150, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 2 tháng 2022-11-24T00:29:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a) 7( 5x+ 2y ) – 2( 9x + 7y ) 

  = 35x+ 14y – 18x – 14y

  = 35x – 18x

  = 17x

  b) 9x+7y = 34x – 25x+17y-10y

                  =34x+17y+(-25x-10x)

                  =34x+17y-5(5x+2y)

  34 chia hết cho 17;17 chia hết cho 17;(5x+2y) chia hết cho 17 nên nếu x, y ∈ Z (5x+2y) chia hết cho 17 thì (9x-7y) chia hết cho 17.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )