Toán Lớp 7: Bài 1: Vào đầu năm học mới, để có kinh phí chi tiêu cho các hoạt động đôi của nhà trường. Cô tổng phụ trách phát động phong trào kế hoạ

Question

Toán Lớp 7: Bài 1: Vào đầu năm học mới, để có kinh phí chi tiêu cho các hoạt động đôi của nhà trường. Cô tổng phụ trách phát động phong trào kế hoạch nhỏ của đội bằng cách thu gom giấy vụn bán lấy tiền gây quỹ. Bt rằng số giấy vụn mà cả ba chi đội 7A, 7B,7C đã thu đc tổng cộng là 105 kg. Mà số giấy vụn thu đc của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 8,7,6.
a, Tính số giấy vụn mỗi chi đội thu gom đc ?
b, Lớp 7A thu gom giấy vụn đc nhiều hơn lớp 7B bao nhiêu kg?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tuần 2022-06-15T19:38:06+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   a, Gọi số kg giấy vụn mà ba lớp : 7A,7B,7C thu được lần lượt là : a,b,c,(kg)(a,b,c>0)
  Theo đề ra : a/8=b/7=c/6 và a+b+c=105
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  a/8=b/7=c/6=a+b+c/8+7+6=105/21=5
  Từ a/8 = 5      Từ b/7=5           Từ c/6=5
  a=5.8              b=5.7                 c=5.6
  a=40(kg)         b=35(kg)           c=30(kg)
  Vậy …
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )