Toán Lớp 7: Bài 1: Tìm x, y biết: a) x:2 = y:5 và x + y = 21; b) x:2 = y:7 và x+y = 18

Question

Toán Lớp 7: Bài 1: Tìm x, y biết:
a) x:2 = y:5 và x + y = 21; b) x:2 = y:7 và x+y = 18, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 2 tháng 2022-06-04T14:50:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A) x:2 = y:5 và x + y = 21; b) x:2 = y:7 và x+y = 18
  a) Ta có: x2=y5
  mà x+y=21
  nên Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
  x2=y5=x+y2+5=217=3
  Do đó: x=6; y=15
  b)
  Ta có: x2=y7
  mà x+y=18
  nên Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:
  x2=y7=x+y2+7=189=2
  Do đó: x=4; y=14
  cho xin hay nhất ạ
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x : 2 = y:5
   <=>x/2 = y/5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau 
   = > x/2 = y/5 = {x + y}/{2 + 5} = 21/7 = 3
  = > x = 3.2 = 6
         y = 3.5 = 15
  b) x:2 = y:7
  <=>x/2 = y/7
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau 
  = >x/2 = y/7 = {x + y}/{2 + 7} = 18/9 = 2
  = > x = 2.2 = 4
         y = 2.7 = 14
  Xin 5 sao và hay nhất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )