Toán Lớp 7: Bài 1: Tìm x, y biết: a) x:2 = y:5 và x + y = 21; b) x:2 = y:7 và x+y = 18

Question

Toán Lớp 7: Bài 1: Tìm x, y biết:
a) x:2 = y:5 và x + y = 21; b) x:2 = y:7 và x+y = 18, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 3 tuần 2022-06-04T14:10:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1
  a) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có
  x/2 = y/5 = $\dfrac{x+y}{2+5}$ = 21 /7 = 3
  x/2 = 3 ⇒ x = 3.2 = 6
  y/5 = 3 ⇒ y = 3.5 = 15
  Vậy x = 6 ; y = 15
  b) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có
  x/2 = y/7 = $\dfrac{x+y}{2+7}$ = 18/9 = 2
  x/2 = 2 ⇒ x = 2.2 = 4
  y/7 = 2 ⇒ y = 2.7 = 14
  Vậy x = 4 ; y = 14

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  x/2 = y/5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  ⇒ x/2 = y/5 = (x + y)/(2 + 5) = 21/7 = 3
  ** x/2 = 3 => x = 6
  ** y/5 = 3 => y = 15
  Vậy  (x ; y) = (6 ; 15)
  b)
  x/2 = y/7
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  ⇒ x/2 = y/7 = (x + y)/(2 + 7) = 18/9 = 2
  ** x/2 = 2 => x = 4
  ** y/7 = 2 => y = 14
  Vậy  (x ; y) = (4 ; 14)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )