Toán Lớp 7: Bài 1: Tìm độ dài các cạnh của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh là 3/5 và chu vi bằng 32cm.

Question

Toán Lớp 7: Bài 1: Tìm độ dài các cạnh của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh là
3/5 và chu vi bằng 32cm., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 3 tuần 2022-06-04T13:23:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải:
  $\text{Gọi a và b lần lượt là hai cạnh của hình chữ nhật đó,}$
  $\text{Ta có:}$ a/3 = b/5 $\text{và: (a+b)×2=32}$
  => $\text{a+b=32 : 2}$
                 $\text{= 16}$
  => a+b=16
  => a/3 = b/5 = $\dfrac{a+b}{3+5}$ = 16/8 = 2
  $\text{Suy ra:}$ a/3 = 2 => a=2.3=6
            b/5 = 2 => b = 2.5 = 10
  Vậy: $\text{chiều rộng= 6 cm}$
             $\text{chiều dài = 10 cm}$

 2. #heli gửi bạn nhá
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi là :
  32:2=16(cm)
  gọi chiều dài ,chiều rộng lần lượt là :a,b
  theo đề bài ta có :
  $\frac{b}{a}$= $\frac{3}{5}$= $\frac{b}{3}$ =$\frac{a}{5}$
  và a+b=16
  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  $\frac{b}{3}$ =$\frac{a}{5}$=$\frac{a+b}{3+5}$ =$\frac{16}{8}$ =2
  =>a=2.5=10
        b=2.3=6
  Vậy chiều dài :10cm 
         chiều rộng :6 cm 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )