Toán Lớp 7: Bài 1:Thực hiện phép tính: a) (1/3-5/6)^2+5/6:2 b) 5,7+3,6-3.(1,2-2,8) c) (2-5/3):(2/7+5/21-1)

Question

Toán Lớp 7: Bài 1:Thực hiện phép tính:
a) (1/3-5/6)^2+5/6:2
b) 5,7+3,6-3.(1,2-2,8)
c) (2-5/3):(2/7+5/21-1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 22 phút 2022-04-30T23:54:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a, (1/3 – 5/6)^2 + 5/6 : 2
  = (2/6 – 5/6)^2 + 5/6 xx 1/2
  = (-3/6)^2 + 5/12
  = 1/4 + 5/12
  = 3/12 + 5/12
  = 8/12
  = 2/3
  ——————-
  b, 5,7+3,6-3.(1,2-2,8)
  = 5,7 + 3,6 – 3. (-1,6)
  = 9,3 + 4,8
  = 14,1
  ———————
  c, (2-5/3):(2/7+5/21-1)
  = (6/3 – 5/3) : (6/21 + 5/21 – 21/21)
  = 1/3 : (-10)/21
  = 1/3 xx (-21)/10
  = (-7)/10
  ∘ dariana

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a, (1/3 – 5/6)^2 + 5/6 : 2
  = (2/6 – 5/6)^2 + 5/6  . 1/2
  = (-1/2)^2 + 5/12
  = 1/4 + 5/12
  = 3/12 + 5/12 = 8/12 = 2/3
  b, 5,7 + 3,6 – 3 . (1,2 – 2,8)
  = 9,3 – 3 . (-1,6)
  = 9,3 – (-4,8)
  = 9,3 + 4,8
  = 14,1
  c, (2 – 5/3) : (2/7 + 5/21 – 1)
  = (6/3 – 5/3) : (6/21 + 5/21 – 21/21)
  = 1/3 : (-10)/21
  = -7/10
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )