Toán Lớp 7: Bài 1:Số học sinh của các khối 6, 7, 8 của một trường THCS tỉ lệ với của số 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh của khối 7 và 8 nhiều hơn số

Question

Toán Lớp 7: Bài 1:Số học sinh của các khối 6, 7, 8 của một trường THCS tỉ lệ với của số 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh của khối 7 và 8 nhiều hơn số học sinh khối 6 là 40 học sinh. Tính số học sinh của mỗi khối., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 6 tháng 2022-05-25T19:30:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 64 học sinh, 56 học sinh, 48 học sinh.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số học sinh của mỗi khối 6;7;8 là a,b,c (học sinh) (a,b,c>0)
  số học sinh của khối 7 và 8 nhiều hơn số học sinh khối 6 là 40 học sinh nên: $b + c – a = 40$
  Lại có: số học sinh tỉ lệ với của số 8, 7, 6 nên:
  $\begin{array}{l}
  \dfrac{a}{8} = \dfrac{b}{7} = \dfrac{c}{6} = \dfrac{{b + c – a}}{{7 + 6 – 8}} = \dfrac{{40}}{5} = 8\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 64\\
  b = 56\\
  c = 48
  \end{array} \right.
  \end{array}$
  Vậy số học sinh mỗi lớp là 64 học sinh, 56 học sinh, 48 học sinh.

 2. *Giải đáp + giải thích các bước giải :
  Gọi số học sinh các khối 6;7;8 lần lượt là : x;y;z $(x;y;z \in N*)$
  Theo đề bài, ta có :
  x/8=y/7=z/6 và y+z-x=40 .
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  x/8=y/7=z/6=(y+z-x)/(7+6-8)=40/5=8
  Do đó :
  $\rightarrow\begin{cases}\dfrac{x}{8}=8\rightarrow x=64\\\dfrac{y}{7}=8\rightarrow y=56\\\dfrac{z}{6}=8\rightarrow z=48 \end{cases}$
  Vậy số học sinh các khối 6;7;8 lần lượt là : 64;56;48 .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )