Toán Lớp 7: Bài 1: Bốn lớp 7A,7B,7C,7D đi lao động trồng cây.Biết số cây trồng của 4 lớp 7A,7B,7C,7D lần lượt tỉ lệ với 3;4;5;6 và lớp 7A trồng ít

Question

Toán Lớp 7: Bài 1: Bốn lớp 7A,7B,7C,7D đi lao động trồng cây.Biết số cây trồng của 4 lớp 7A,7B,7C,7D lần lượt tỉ lệ với 3;4;5;6 và lớp 7A trồng ít hơn lớp 7B là 5 cây.Tính số cây trồng của mỗi lớp?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 18 phút 2022-06-07T05:52:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cây trồng của bốn lớp 7A,7B,7C,7D lần lượt là a,b,c,d tỉ lệ với 3,4,5,6 (a,b,c,d\inN)
  =>a/3=b/4=c/5=d/6 và b-a=5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  a/3=b/4=c/5=d/6=(b-a)/(4-3)=5/1=5
  a/3=5=>a=15
  b/4=5=>b=20
  c/5=5=>c=25
  d/6=5=>d=30
  Vậy …………………..
   

 2. Giải đáp:
  Vậy lớp 7A phải trồng 12 cây.
         lớp 7B phải trồng 16 cây.
         lớp 7C phải trồng 20 cây.
        lớp 7D phải trồng 24 cây.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cây phải trồng của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D lần lượt là:
  a, b, c, d ( a, b, c, d ∈ N* )
  Vì cây phải trồng của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D lần lượt tỉ lệ với 3, 4, 5, 6 nên:
  a3 = b4 = c5 = d6
  Lại có: d – b = 8 ( cây )
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a3 = b4 = c5 = d6 = d−b6−4 = 82 = 4
  Do đó:
  a3 = 4 ⇒ a = 12
  b4 = 4 ⇒ b = 16
  c5 = 4 ⇒ c = 20
  d6 = 4 ⇒ d = 24
  Vậy lớp 7A phải trồng 12 cây.
         lớp 7B phải trồng 16 cây.
         lớp 7C phải trồng 20 cây.
        lớp 7D phải trồng 24 cây.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )