Toán Lớp 7: bài 1.92 Cho (x-y):(x+y):xy=1:7:24(x,y khác 0) . Tính xy

Question

Toán Lớp 7: bài 1.92
Cho (x-y):(x+y):xy=1:7:24(x,y khác 0) . Tính xy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tuần 2022-04-13T17:26:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: x−y1=x+y7=(x−y)+(x+y)1+7=2×8=x4x−y1=x+y7=(x−y)+(x+y)1+7=2×8=x4
  xy=xy24⇔6×24=xy24xy=xy24⇔6×24=xy24
  ⇒6x=xy⇒6x=xy
  ⇒y=6⇒y=6
  x−61=x+67x−61=x+67
  ⇔7.(x−6)=x+6⇔7.(x−6)=x+6
  ⇔7x−42=x+6⇔7x−42=x+6
  ⇔7x−x=6+42⇔7x−x=6+42
  ⇔6x=48⇔6x=48
  ⇒x=8⇒x=8
  Vậy x=8;y=6

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x-y):(x+y):xy=1:7:24
  => $\begin{cases}x-y=1(1)\\x+y=7k(2)\\xy=24k(3)\end{cases}$
  x-y=k=>x=k+y
  Thay x=k+y vào (2)=>k+y+y=7k=>2y=6k=>y=3k
  =>xy=(k+y).3k=24k
  =>k+y=8
  Mà y=3k
  =>k+3k=8
  =>4k=8=>k=2
  => $\begin{cases}y=2.3=6\\x=2+6=8\end{cases}$
  =>xy=6.8=48
  Vậy xy=48

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )