Toán Lớp 7: Ba kho có tất cả 710 tấn thóc . Sau khi chuyển đi 1/5 số thóc ở kho 1 , 1/6 số thóc ở kho 2 và 1/11 ở kho 3 thì số thóc cả 3 kho bằng n

Question

Toán Lớp 7: Ba kho có tất cả 710 tấn thóc . Sau khi chuyển đi 1/5 số thóc ở kho 1 , 1/6 số thóc ở kho 2 và 1/11 ở kho 3 thì số thóc cả 3 kho bằng nhau . Tìm số thóc lúc đầu ở mỗi kho, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 2 tuần 2022-06-07T02:01:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số gạo ở kho 1, 2, 3 lần lượt là: a ,b,c ( a; b; c > 0)
  a – 1/5a = b -1/6b= c – 1/11c ⇒ 4/5a = 5/6b = 10/11c ⇒ a/25 = b/24 = c/22 và a+b+c=710
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  a/25 = b/24 = c/22 = (a+b+c)/(25+24+22)= 710/71 = 10
  a/25 = 10  ⇒ a = 250
  b/24= 10  ⇒ b = 240
  c/22 = 10  ⇒ c = 220

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  P/S chỉ số tấn thóc còn lại ở kho 1 là :
       1 – 1/5 = 4/5 = 20/25
  P/S chỉ số tấn thóc còn lại ở kho 2 là :
       1 – 1/6 = 5/6 = 20/24
  P/S chỉ số tấn thóc còn lại ở kho 3 là :
       1 – 1/11 = 10/11 = 20/22
  Coi số tấn thóc của kho 1 là 25 phần, kho 2 là 24 phần, kho 3 là 22 phần.
  Gọi số thóc của ba kho 1,2,3 lần lượt là x,y,z.
  Ta có :
        x : y : z = 25 : 24 : 22
  ⇒ x/25=y/24=z/22 và x+y+z = 710
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
       x/25 = y/24 = z/22 = (x+y+z)/(25+24+22) = 710/71 = 10
  ⇒ {(x = 10 . 25 = 250),(y=10 . 24 = 240),(z=10 . 22 = 220):}
  Vậy kho 1 có 250 tấn thóc, kho 2 có 240 tấn thóc, kho 3 có 220 tấn thóc.
  \text{# Dũngvv}
  \text{ XIN CTLHN !}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )