Toán Lớp 7: Ba đơn vị kinh doanh gốp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị chia bao nhiêu lãi nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi đ

Question

Toán Lớp 7: Ba đơn vị kinh doanh gốp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị chia bao nhiêu lãi nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 2 tuần 2022-04-13T03:25:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn xem hình giúp mình nha ! 

  toan-lop-7-ba-don-vi-kinh-doanh-gop-von-theo-ti-le-3-5-7-hoi-moi-don-vi-chia-bao-nhieu-lai-neu-t

 2. Giải đáp:
  \text{ vậy số tiềm ba đơn vị kinh doanh gốp vốn lần lượt là 90 000 000 ( đồng), 60 000 000( đồng), 210 000 000 ( đồng) }
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{ gọi x,y,z lần lượt là ba đơn vị kinh doanh gốp vốn }$
  (ĐK:x,y,z<450.000.000, x,y,z ∈NN*)
  $\text{ theo đề bài ta có: }$
  x/3=y/5=z/7 và x+y+z=450 000 000
  $\text{ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có }$
  x/3=y/5=z/7={x+y+z}/{3+5+7}=450000000/15=30 000 000
  \text{Do đó}
  x/3=30 000 000=>x=30 000 000.3=90 000 000
  y/5=30 000 000 =>y=30 000 000.5=60 000 000
  z/7=30 000 000 =>z=30 000 000.7=210 000 000
  \text{vậy số tiềm ba đơn vị kinh doanh gốp vốn lần lượt là 90 000 000 ( đồng), 60 000 000( đồng), 210 000 000 ( đồng)}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )