Toán Lớp 7: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và độ

Question

Toán Lớp 7: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất) biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 2 ngày 2022-12-21T01:10:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số máy của 3 đội lần lượt là 6 máy, 4 máy và 3 máy
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số máy của 3 đội lần lượt là a,b,c (máy), (a,b,c ∈ NN)
  Theo bài ra ta có :
  a-b=2 máy
  Do khối lượng công việc làm là như nhau nên số máy san đất và số ngày để hoàn thành là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau
  -> 4a = 6b = 8c
  -> (4a)/24 = (6b)/24 = (8c)/24
  ->a/6 = b/4 = c/3
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau có :
  a/6=b/4=c/3=(a-b)/(6-4)=2/2=1
  ->a/6=1->a=6 (máy), (Thỏa mãn)
  và b/4=1->b=4 (máy), (Thỏa mãn)
  và c/3=1->c=3 (máy), (Thỏa mãn)
  Vậy số máy của 3 đội lần lượt là 6 máy, 4 máy và 3 máy
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số máy của ba đội lần lượt là a,b,c
  Do khối lượng công việc là như nhau 
  nên số máy và số ngày tỉ lệ nghich với nhau
  $⇒4a=6b=8c và a-b=2$
  ⇒$\dfrac{4a}{24}$=$\dfrac{6b}{24}$=$\dfrac{8c}{24}$⇒⇒$\dfrac{a}{6}$=$\dfrac{b}{24}$=$\dfrac{c}{3}$=$\dfrac{a-b}{6-4}$=$1$
  $⇒a=6,b=4,c=3$
  Vây số máy của từng đội là $6,4,3$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )