Toán Lớp 7: Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hài trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngà

Question

Toán Lớp 7: Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày,
đội thứ hài trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy ? Biết rằng
đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy (năng suất các máy như nhau), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 8 tháng 2022-03-21T15:51:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Gọi số máy cày của 3 đội lần lượt là x,y,z}$
  $\text{Số máy cày và số ngày là hai đại lương tỉ lệ nghịch}$
  $\longrightarrow$ $\dfrac{x}{1/3}$=$\dfrac{y}{1/5}$=$\dfrac{z}{1/6}$
  và y-z=1
  $\text{Áp dungj tính chất dãy tỉ số băngf nhau}$
  $\dfrac{x}{1/3}$=$\dfrac{y}{1/5}$=$\dfrac{z}{1/6}$=$\dfrac{1}{1/30}$=30
  $\dfrac{x}{3}$ $\longrightarrow$ x=30.1/3=10
  $\dfrac{y}{1/5}$ $\longrightarrow$ y=30$\dfrac{1}{5}$.=6
  $\dfrac{z}{1/6}$ $\longrightarrow$ z=30. $\dfrac{1}{6}$ =5
  $\text{Vậy số máy cày cuả 3 đội lần lượt là 10,6,5}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )