Toán Lớp 7: ba đội máy cày,cày ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày,đội thứ hai cày xong trong 4 ngày , đọi thứ 3 cày

Question

Toán Lớp 7: ba đội máy cày,cày ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày,đội thứ hai cày xong trong 4 ngày , đọi thứ 3 cày xong trong 6 ngày. hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy? biết tổng số máy của đội thứ nhất và đội thứ 2 nhiều hơn số áy của đội thứ 3 là 10 máy(biết nangw xuất của các máy như nhau)
AI GIUP MIK VS MIK ĐG CẦN GẤP, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-06-21T05:27:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số máy mỗi đội lần lượt là: a,b,c (a,b,c ∈ N^**)
  Theo đề bài. Ta cps:
  3a = 4b = 6c ⇒ a/(1/3) = b/(1/4) = c/(1/6) và a+b – c = 10
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta có:  
  a/(1/3) = b/(1/4) = c/(1/6) = (a+b-c)/(1/3+1/4-1/6) = 10/(5/12) = 24  
  ⇒ a/(1/3) = 24 => a = 1/3 . 24 = 8  
  ⇒ b/(1/4) = 24 => b = 1/4 . 24 = 6  
  ⇒ c/(1/6) = 24 => c = 1/6 . 24 = 4 
  Vậy: Đội 1: 8 máy  
           Đội 2: 6 máy  
           Đội 3: 4 máy

 2. Gọi số máy của mỗi đội lần lượt là: a,b,c (a,b,c ∈ N**)
  Theo bài ra ta có:
  3a = 4b = 6c
  ⇒ a/(1/3) = b/(1/4) = c/(1/6)
  Và (a+b) – c = 10
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/(1/3) = b/(1/4) = c/(1/6) = (a+b-c)/(1/3+1/4-1/6) = 10/(5/12) = 24
  ⇒ a = 24. 1/3 = 8
  ⇒ b = 24. 1/4 = 6
  ⇒ c = 24. 1/6 = 4
  Vậy số máy của mỗi đội 1,2,3 lần lượt là: 8; 6; 4 máy
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )