Toán Lớp 7: Ba đội công nhân tham gia trồng cây. Biết một nửa số cây đội 1 bằng 2/3 số cây của đội 2 và bằng 3/4 số cây đội 3. Tính số cây mỗi đội

Question

Toán Lớp 7: Ba đội công nhân tham gia trồng cây. Biết một nửa số cây đội 1 bằng 2/3 số cây của đội 2 và bằng 3/4 số cây đội 3. Tính số cây mỗi đội đã trồng biết số cây đội 2 ít hơn tổng số cây của đội hai đội còn lại là 110 cây.
Giúp mik vs ạ:(, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 1 tháng 2022-12-21T05:16:06+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cây 3 đội trồng đc lần lượt là a,b,c 
  Theo đề bài ta có: $\frac{1}{2}$a=$\frac{2}{3}$b=$\frac{3}{4}$c
  ⇒ $\frac{a}{2}$ = $\frac{2b}{3}$ = $\frac{3c}{4}$ 
  ⇒ $\frac{a}{12}$ = $\frac{2b}{18}$ = $\frac{3c}{24}$
  ⇒ $\frac{a}{12}$ = $\frac{b}{9}$ = $\frac{c}{8}$
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
  $\frac{a}{12}$ = $\frac{b}{9}$ = $\frac{c}{8}$ = $\frac{b+c-a}{9+8-12}$ = $\frac{110}{5}$ = 22
  ⇒ $\frac{a}{12}$ = 22 ⇒ 22×12 = 264
  ⇒ $\frac{b}{9}$ = 22 ⇒ 22×9 = 198
  ⇒ $\frac{c}{8}$ =22 ⇒ 22×8 = 176
  Vậy đội 1,2,3 trồng đc lần lượt là 264, 198, 176 cây.
  XIN HAY NHẤT NHA BẠN !!! ^_^

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )