Toán Lớp 7: Ba đội công nhân tham gia làm đường và phải làm ba khối lượng công việc như nhau. Để hoàn thành công việc , đội 1 cần 4 ngày , đội 2 cầ

Question

Toán Lớp 7: Ba đội công nhân tham gia làm đường và phải làm ba khối lượng công việc như nhau. Để hoàn thành công việc , đội 1 cần 4 ngày , đội 2 cần 6 ngày và đội 3 cần 8 ngày Tính số công nhân mỗi đội , biết rằng đội 1 nhiều hơn đội 2 là 4 người ( năng suất mỗi người như nhau), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 4 tháng 2022-01-24T15:52:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  chữ mình có hơi xấu nên thông cảm nha!

  chúc bạn học tốt!

  toan-lop-7-ba-doi-cong-nhan-tham-gia-lam-duong-va-phai-lam-ba-khoi-luong-cong-viec-nhu-nhau-de-h

 2. Gọi số công nhân của mỗi đội 1,2,3 lần lượt là a,b,c (người ;a,b,c $\in$ N*)

  Vì khối lượng công việc là như nhau nên số ngày hoàn thành công việc và số công nhân là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

  4a =6b =8c

  $\Rightarrow$ $\dfrac{4a}{24}$=$\dfrac{6b}{24}$=$\dfrac{8c}{24}$

  $\Rightarrow$  $\dfrac{a}{6}$=$\dfrac{b}{4}$=$\dfrac{c}{3}$

  Vì số công nhân đội 1 nhiều hơn đội 2 bốn người nên :

  a-b = 4

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau :

  $\dfrac{a}{6}$=$\dfrac{b}{4}$=$\dfrac{c}{3}$ =$\dfrac{a-b}{6-4}$ =$\dfrac{4}{2}$=2

  $\dfrac{a}{6}$ =2 $\Rightarrow$ a=12 ™

  $\dfrac{b}{4}$=2  $\Rightarrow$ b=8 ™

  $\dfrac{c}{3}$=2  $\Rightarrow$ c=6 ™

  Vậy số công nhân của ba đôi 1,2,3 lần lượt là 12,8,6

  @UCKSWT

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )