Toán Lớp 7: b2:Bài 2: Biết các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của nó bằng 45. Tính các cạnh của tam giác đó.

Question

Toán Lớp 7: b2:Bài 2: Biết các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của nó bằng 45. Tính các
cạnh của tam giác đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 3 tuần 2022-06-04T13:12:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi ba cạnh lần lượt là : a ; b ; c (a ; b ; c > 0)
  Theo bài ra ta có :
  a/2 = b/3 = c/4   và    a + b + c = 45
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  ⇒ a/2 = b/3 = c/4 = (a + b + c)/(2 + 3 + 4) = 45/9 = 5
  ** a/2 = 5 ⇒ a = 10
  ** b/3 = 5 ⇒ b = 15
  ** c/4 = 5 ⇒ c = 20
  Vậy độ dài ba cạnh lần lượt là : 10 ; 15 ; 20  cm

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi 3 cạch tam giác lần lượt là AB, BC, AC
  các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4. ADDTSBN, ta có:
  $\frac{AB}{2}$ = $\frac{BC}{3}$ = $\frac{AC}{4}$ = $\frac{AB+BC+AC}{2+3+4}$ = $\frac{45}{9}$ =5
  ⇒ AB = 5 × 2 = 10 ( cm ) 
  BC = 5 × 3 = 15 ( cm ) 
  AC = 5 × 4 = 20 ( cm ) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )