Toán Lớp 7: B=2x³ – 1/3x² – | x – 1/4 | với x=1/2

Question

Toán Lớp 7: B=2x³ – 1/3x² – | x – 1/4 | với x=1/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 6 tháng 2022-05-25T21:04:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Thay x=1/2 vào biểu thức B, ta có:
  B=2 .(1/2)^3-1/3 .(1/2)^2-|1/2-1/4|
     =2. 1/8-1/3 .1/4-|1/4|
     =1/4-1/12-1/4
     =(1/4-1/4)-1/12
     =0-1/12
     =-1/12
  Vậy khi x=1/2 thì B=-1/12

 2. Answer
  B = 2x^{3} – 1/3x^{2} – |x – 1/4|
  B = 2 . (1/2)^{3} – 1/3 . (1/2)^{2} – |1/2 – 1/4|
  B = 2 . 1/8 – 1/3 . 1/4 – |1/4| 
  B = 2 . 1/8 – 1/3 . 1/4 – 1/4 
  B = 1/4 – 1/12 – 1/4 
  B = 1/4- 1/4 – 1/12 
  B = 0 – 1/12
  B = -1/12

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )