Toán Lớp 7: Âm 6 phần 7 nhân 21 phần 12 là

Question

Toán Lớp 7: Âm 6 phần 7 nhân 21 phần 12 là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 2 ngày 2022-05-01T03:57:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  -6/7 xx 21/12
  = -6/7 xx 7/4
  = {-6xx7}/{7xx4}
  = {-42}/28
  = -3/2
   

 2. -6/7 . 21/12
  =(-6)/7 . 21/12
  =((-6).21)/(7.12)
  =(-126)/84
  =(-3)/2=-3/2.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )