Toán Lớp 7: Ai chỉ em cách nào dễ hiểu, nhanh để tìm căn bậc 2 của 1 số, phân số với ạ'(

Question

Toán Lớp 7: Ai chỉ em cách nào dễ hiểu, nhanh để tìm căn bậc 2 của 1 số, phân số với ạ'(, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 7 ngày 2022-04-14T08:54:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Mik có 1 cách như này với số nguyên thấy khá dễ nè:
  Bạn chia số phải tìm căn bậc hai cho từng số từ 1-2-3-4-……….khi nào mà kết quả của số phải tìm căn bậc hai giống với số chia thì đó sẽ là căn bậc 2 của số đó
  VD cho dễ hỉu nhe:
  Vd như tìm căn bậc 2 của 25 chẳng hạn thì sẽ lấy 25 chia cho từng số:25:1=25 ; 25:2=12,5 ; 25:3=8,3 ; 25:4=6,25 ; 25:5=5. Đến đây thì kết quả của số phải tìm căn bậc hai là 25 chia cho 5 = 5 giống nhau thì căn bậc hai của 25 sẽ là 5 á
  Vd tiếp: tìm căn bậc hai của 16:
  16:1=16
  16:2=8
  16:3=5,3
  16:4=4
  Đến đây, ta tìm được căn bậc hai của 16 là 4
  Cứ tương tự cách trên
  Ta có căn bậc hai của 4=4:2=2
  =>Căn bậc hai của 4 là 2
  Lưu ý: các phép chia đấy thực hiện ngoài nháp nha
  Với phân số cũng tương tự như vậy thôi
  Mong bạn vote 5 sao và tlhn giúp mình nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )