Toán Lớp 7: a. Vẽ c ⊥a b. Vẽ b//a. Hỏi c có vuông góc với b không? Vì sao? c. Phát biểu tính chất đó bằng lời. Khỏi vẽ cũng đc ạ,

Question

Toán Lớp 7: a. Vẽ c ⊥a
b. Vẽ b//a. Hỏi c có vuông góc với b không? Vì sao?
c. Phát biểu tính chất đó bằng lời.
Khỏi vẽ cũng đc ạ,, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 1 tuần 2022-06-17T01:07:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. b) c \bot b vì c \bot a và b // a
    c) Nếu 1 đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với nhau

  2. Ta có c⊥b vì  a//b nên nếu c cắt a tại A thì C cũng cắt b tại B
     Vì góc Aa1 = 90° nên góc so le trong nó là góc ^B2 = 90° 
        ⇒ c⊥b
    Phát biểu: ” Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )