Toán Lớp 7: a) Tìm x biết: x:27 = 2:(-3,6) b) Tìm hai số x và y biết x/y = 3/5 và 2x – y = 11. c) Ba người góp vốn kinh doanh, số tiền góp vốn tỉ l

Question

Toán Lớp 7: a) Tìm x biết: x:27 = 2:(-3,6)
b) Tìm hai số x và y biết x/y = 3/5 và 2x – y = 11.
c) Ba người góp vốn kinh doanh, số tiền góp vốn tỉ lệ với các số 2; 3; 5. Tiền lãi thu được sau kinh doanh một tháng là 36 triệu đồng. Tìm số tiền lãi mối người nhận được. Biết rằng tiền lãi được chia theo tỉ lệ góp vốn.
làm hộ mình với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 8 tháng 2022-04-19T18:29:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    <chucbanhoctot>

    toan-lop-7-a-tim-biet-27-2-3-6-b-tim-hai-so-va-y-biet-y-3-5-va-2-y-11-c-ba-nguoi-gop-von-kinh-do

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )