Toán Lớp 7: a) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ, ba lớp 7A, 7B, 7C có 130 học sinh tham gia. Mỗi học sinh lớp 7A nhặt được 2 kg, mỗi học sinh lớp

Question

Toán Lớp 7: a) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ, ba lớp 7A, 7B, 7C có 130 học sinh
tham gia. Mỗi học sinh lớp 7A nhặt được 2 kg, mỗi học sinh lớp 7B nhặt được
3 kg, mỗi học sinh lớp 7C nhặt được 4 kg. Hãy tính số học sinh của mỗi lớp
tham gia phong trào kế hoạch nhỏ, biết số giấy vụn của các lớp đều bằng nhau.
b) Ba đội máy cày làm trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày
trong 5 ngày, đội thứ hai cày trong 4 ngày và đội thứ ba cày trong 6 ngày. Hỏi
mỗi đội có bao nhiêu máy cày, biết ba đội có tất cả 37 máy? (năng suất các
máy như nhau)
c) Ba lớp 7A, 7B và 7C ủng hộ 936 nghìn đồng bằng tiền bán giấy vụn. Lớp
7A, 7B và 7C quyên góp được thứ tự là 96kg, 114kg và 102kg giấy vụn (biết
giá tiền 1kg giấy vụn bán được của ba lớp là như nhau). Hỏi mỗi lớp đã ủng
hộ bao nhiêu tiền?
(1) Bài 6. Cho hàm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 20 phút 2022-06-07T10:31:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)ta gọi số học xinh lớp 
  7a là x
  7b là z 
  7c là y
  ta biết 3 lớp tổng cộng lại bằng x+y+z=130
  vậy ta biết 
  x=2kg
  z=3kg
  y=4kg
  x+y+z=130
  2+4+3=9    =14,44             
  x=
          

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )