Toán Lớp 7: a/b=c/d CM:1)2003a-2004b/2003c-2004d=2003a+2004b/2003+2004d

Question

Toán Lớp 7: a/b=c/d CM:1)2003a-2004b/2003c-2004d=2003a+2004b/2003+2004d, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tuần 2022-06-11T14:32:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  Đặt $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=k(k\ne 0)$
  $⇒a=bk,c=dk$
  $\dfrac{2003a-2004b}{2003c-2004d}\\=\dfrac{2003bk – 2004b}{2003dk-2004d}\\=\dfrac{b(2003k-2004)}{d(2003k – 2004)}\\=\dfrac{b}{d}(1)\\\dfrac{2003a+2004b}{2003c+2004d}\\=\dfrac{2003bk+2004b}{2003dk+2004d}\\=\dfrac{b(2003k + 2004)}{d(2003k+2004)}\\=\dfrac{b}{d}(2)$
  Từ $(1)(2)$
  $⇒\dfrac{2003a-2004b}{2003c-2004d}=\dfrac{2003a+2004b}{2003c+2004d}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )