Toán Lớp 7: a; Xác định công thức của hàm số y=ax (a khác 0) bt A (1;2) thuộc đồ thị hàm số của nó b; vẽ đồ thị hàm số y=-2x c; cho hàm số y=f(x)=

Question

Toán Lớp 7: a; Xác định công thức của hàm số y=ax (a khác 0) bt A (1;2) thuộc đồ thị hàm số của nó
b; vẽ đồ thị hàm số y=-2x
c; cho hàm số y=f(x)=x^2-2. Haỹ tính f(0) và f(-1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tuần 2022-06-15T05:17:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$

  $a,$ Thay x=1;y=2 vào hàm số ta có 2=a.1=>a=2

  Vậy công thức của hàm số là y=2x

  $b,$ Cho  x=1=>y=-2

  Cho y=0=>x=0

  => Đồ thị hàm số y=-2x là đường thẳng qua A(1;-2) và O(0;0)

  $c,$ f(0)=0^2-2=-2

  f(-1)=(-1)^2-2=-1

  toan-lop-7-a-ac-dinh-cong-thuc-cua-ham-so-y-a-a-khac-0-bt-a-1-2-thuoc-do-thi-ham-so-cua-no-b-ve

 2. a, f(0) = $0^2$ – 3.0 + 2 = 2

     f(-3) = $(-3)^2$ – 3 . (-3) + 2 = 20

     f($\frac{-1}{2}$ ) = $(\frac{-1}{2})^2$ – 3 . $\frac{-1}{2}$ + 2 = $\frac{15}{4}$

  b, Thay f(x) = 2 vào (1) ta có :

           $x^2$ – 3x . + 2 = 2

      ⇒ x ( x – 3 ) = 0

  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-3 = 0\end{array} \right.\) ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )