Toán Lớp 7: A = 5 . x^2 . y^2 – 2/3 . x^2 . y^2 + 1/4 . x^2 . y^2 tại x = 2 và y = -1

Question

Toán Lớp 7: A = 5 . x^2 . y^2 – 2/3 . x^2 . y^2 + 1/4 . x^2 . y^2 tại x = 2 và y = -1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 19 phút 2022-05-01T14:37:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Thay x = 2 và y = -1 vào A, ta có:
  A = 5 . $2^{2}$ . $(-1)^{2}$ – $\frac{2}{3}$ . $2^{2}$ . $(-1)^{2}$ + $\frac{1}{4}$ . $2^{2}$ . $(-1)^{2}$ 
    = 5 . 4 . (-1) – $\frac{2}{3}$ . 4 . (-1) + $\frac{1}{4}$ . 4 . (-1)
    = 5 . (-4) – $\frac{2}{3}$ . (-4) + $\frac{1}{4}$ . $(-4)
    = (-4) . (5 – $\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{4}$)
    = (-4) . $\frac{55}{12}$ 
    = $\frac{-55}{3}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )