Toán Lớp 7: a.3 – $\frac{-6}{7}$^0 + ($\frac{1}{2}$)^2 : 2 b.(-1)^3 . ($\frac{-7}{8}$)^2 . ($\frac{-2}{7}$)^2 . (-7) . ($\frac{-1}{14}$)

Question

Toán Lớp 7: a.3 – $\frac{-6}{7}$^0 + ($\frac{1}{2}$)^2 : 2
b.(-1)^3 . ($\frac{-7}{8}$)^2 . ($\frac{-2}{7}$)^2 . (-7) . ($\frac{-1}{14}$), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 4 tuần 2022-06-11T18:26:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 3 – (-6/7)^0 + (1/2)² : 2
  = 3 – 1 + 1/4 : 2
  =2+1/4*1/2
  = 2 + 1/8
  = 17/8
  b) (-1)³ . (-7/8)² . (-2/7)² . ( -7 ) . (-1/14)
  = -1 . 49/64  . 4/49 . (-7) . ( -1/14)
  = -1/32

 2. a) 3 – (-6/7)^0 + (1/2)^2 : 2
  = 3 – 1 + 1/4 : 2
  = 2 + 1/8 = 17/8
  b) (-1)^3 . (-7/8)^2 . (-2/7)^2 . ( -7 ) . (-1/14)
  = -1 . 49/64  . 4/49 . (-7) . ( -1/14)
  = -1/32
  Nhớ đánh giá mình 5 sao + Câu trả lời hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )