Toán Lớp 7: a.3 – (-6/7)^0 + (1/2)^2 : 2 b.(-1)^3 . (-7/8)^2 . (-2/7)^2 . (-7) . (-1/14)

Question

Toán Lớp 7: a.3 – (-6/7)^0 + (1/2)^2 : 2
b.(-1)^3 . (-7/8)^2 . (-2/7)^2 . (-7) . (-1/14), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tuần 2022-06-11T16:15:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  3 – (-6/7)^0 + (1/2)^2 : 2
  = 3 – 1 + 1/4 . 1/2
  = 2 + 1/8
  = 17/8
  b)
  (-1)^3 . (-7/8)^2 . (-2/7)^2 . (-7) . (-1/14)
  = (-1) . 49/64 . 4/49 . 1/2
  = (-1) . 1/16 . 1/2
  = (-1) . 1/32
  = -1/32

 2. a) 3 – (-6/7)^0 + (1/2)^2 : 2 
  = 3 – 1 + 1/4 : 2
  = 2 + 1/8 = 17/8
  b) (-1)^3 . (-7/8)^2 . (-2/7)^2 . (-7) . (-1/14)
  = (-1) . 49/64 . 4/49 . ( – 7) . ( -1/14)
  = -1/32
  Bạn đánh giá mình 5 + Câu trả lời hay nhất sao nha bạn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )