Toán Lớp 7: a/2=b/3, b=4=c/5 suy ra a+b-c=10 tính gấp cho mik vói ạ mik vote 5 sao

Question

Toán Lớp 7: a/2=b/3, b=4=c/5 suy ra a+b-c=10 tính gấp cho mik vói ạ mik vote 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 1 tháng 2022-03-12T11:07:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Ta có:

  a/2=b/3

  => a/8=b/12 (1)

  b/4=c/5

  => b/12=c/15 (2)

  Từ (1);(2)=>a/8=b/12=c/15

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, có:

  a/8=b/12=c/15=(a+b-c)/(8+12-15)=10/5=2

  =>{(a=2.8=16),(y=2.12=24),(c=2.15=30):}

  Vậy a=16;b=24;c=30

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  a/2=b/3; b/4 = c/5

  =>a/8 = b/12 ; b/12 = c/15

  =>a/8=b/12=c/15

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  a/8 = b/12 = c/15 = (a+b-c)/(8+12-15)=10/5=2

  =>a/8=2->a=2 . 8 = 16

       b/12=2 -> b= 2 . 12=24

       c/15=10/11 ->c=2 . 15=30

  Vậy a=16;b=24;c=30

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )