Toán Lớp 7: a, [12/15+ -2/7+3/15+ 9/7+ (-5) (-5)mũ 2]: (3/5)mũ 2 b, 2 mũ 3-3. (3/2)mũ 0 + [(-2)mũ 2 :1/3].1/12 c, A=15/34+7/21+ 9/34

Question

Toán Lớp 7: a, [12/15+ -2/7+3/15+ 9/7+ (-5) (-5)mũ 2]: (3/5)mũ 2
b, 2 mũ 3-3. (3/2)mũ 0 + [(-2)mũ 2 :1/3].1/12
c, A=15/34+7/21+ 9/34, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tuần 2022-06-11T14:26:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a) 75          b) 7          c) A=53/51
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) [12/15+(-2)/7+3/15+9/7+(-5)^2]:(3/5)^2
  =[(12/15+3/15)+(9/7-2/7)+25]*(5/3)^2
  =(15/15+7/7+25)*25/9
  =((2+25)*25)/9
  =(27*25)/9
  =3*25
  =75
  b) 2^3-3*(3/2)^0+[(-2)^2:1/3]*1/12
  =8-3*1+(4*3)*1/12
  =8-3+12/12
  =5+1=6
  c) A=15/34+7/21+9/34
  A=(15+9)/34+7/21
  A=24/34+1/3
  A=12/17+1/3
  A=(12*3+17)/(17*3)
  A=(36+17)/51
  A=53/51
  Note:
  -Bài làm chỉ mang tính tham khảo.
  -Bước nào không hiểu hỏi lại mình.
  -Bước nào quá hiểu thì bỏ qua nhé.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )