Toán Lớp 7: A = (1/38 – 1) . (1/37 – 1) . (1/36 – 1) . … .(1/2 – 1)

Question

Toán Lớp 7: A = (1/38 – 1) . (1/37 – 1) . (1/36 – 1) . … .(1/2 – 1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 25 phút 2022-06-15T03:25:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = (1/38 – 1) . (1/37 – 1) . (1/36 – 1) . … . (1/2 – 1)
  A = (-37)/38 . (-36)/37 . (-35)/36 . … . (-1/2)
  A = ((-37) . (-36) . (-35) . … . (-1))/(38 . 37 . 36 . … . 2)
  A có số số hạng là :
  (38 – 2) : 1 + 1 = 37 (số)
  ⇒ A = -1/38

 2. Giải đáp:
  $A=\dfrac{-1}{38}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $A=\left(\dfrac{1}{38}-1\right)\!.\!\left(\dfrac1{37}-1\right)\!.\!\left(\dfrac1{36}-1\right)\!.\!.\!.\!\left(\dfrac12-1\right)\\\Rightarrow A=\dfrac{-37}{38}\cdot\dfrac{-36}{37}\cdot\dfrac{-35}{36}\ \cdot\,.\!.\!.\cdot\ \dfrac{-1}{2}\\\Rightarrow A=\dfrac{-37.(-36).\!(-35).\!.\!.\!(-1)}{38.37.36…2}$
  Tử số có $(37-1):1+1=37$ thừa số nên tử số là một số âm.
  $\Rightarrow A=\dfrac{-37.36.35…1}{38.37.36…2}\\\Rightarrow A=\dfrac{-1.1}{38}\\\Rightarrow A=\dfrac{-1}{38}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )