Toán Lớp 7: 84 công nhân làm xong sản phẩm hết 72 giờ hỏi tăng thêm 4 công nhân nưa xthif làm hết bao nhiêu giờ

Question

Toán Lớp 7: 84 công nhân làm xong sản phẩm hết 72 giờ hỏi tăng thêm 4 công nhân nưa xthif làm hết bao nhiêu giờ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 6 tháng 2022-06-19T03:54:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Nếu 1 công nhân làm xong công việc đó trong số giờ là:
                          72 . 84 = 6048 (giờ)
  Nếu tăng thêm 4 công nhân thì có số công nhân là:
                          84 + 4 = 88 (giờ)
  Nếu tăng thêm 4 công nhân thì làm xong công việc trong số giờ là:
                          6048 : 88= 756/11 (giờ)
                                Đáp số: 756/11 giờ

 2.     Sau khi thêm 4 công nhân thì có số học sinh là :
         84 + 4 = 88 ( công nhân )
      Nếu tăng 4 công nhân thì hết số giờ là :
         84 xx 72 : 88 = 68,( 72 ) ( giờ )
                          Đáp số : 68,( 72 ) giờ .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )