Toán Lớp 7: -8x^2 -6x +1 phân tích thành nhân tử

Question

Toán Lớp 7: -8x^2 -6x +1
phân tích thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 3 ngày 2022-06-20T14:43:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Shun$~
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   -8x^2 – 6x +1
  = -1(8x^2 + 6x -1)

 2. Giải đáp:
  -8x^2 – 6x +1
  = -1.  8x^2 + (-1) . 6x + (-1) .(-1)
  = -1( 8x^2 + 6x -1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )